Endokrin sistem, iç salgı bezlerinin oluşturduğu bir sistemdir. İç Salgı bezleri hormon sentez ve salgısı yapan organlardır. Hormonlar vücudumuzdaki değişik aktiviteleri kontrol eder. Hormonların azlığı, fazlalığı ve bu bezlerin tümörleri endokrinolojinin konularıdır. Bunların yanında diyabet (şeker hastalığı), obezite (şişmanlık), beslenme ve diyet, kolesterol ve trigliserid (kan yağları) yüksekliği, ürik asit yüksekliği, metabolik sendrom, vitaminler (özellikle D vitamini) ve minerallerin metabolizması (özellikle kalsiyum) ve osteoporoz (kemik erimesi) gibi metabolizma hastalıkları endokrinolojinin alanına girmektedir.


ENDOKRİN ORGAN VE SİSTEMLERE GÖRE BAŞLICA ENDOKRİNOLOJİK HASTALIKLAR:

Hipofiz Bezi Hastalıkları - Hipofiz bezi yetersizliği (HİPOPİTUİTARİZM)
 

 •     Prolaktin (süt hormonu) hormonu fazlalığı (PROLAKTİNOMA)
 •     Kortizol hormon fazlalığı (CUSHİNG HASTALIĞI)
 •     Büyüme hormonu (GH) fazlalığı (AKROMEGALİ)
 •     Büyüme hormonu eksikliği ve kısa boy (daha çok pediatrik endokrinoloji konusu olmakla birlikte bazen erişkinlerde de görülebilir)
 •     Şekersiz şeker hastalığı (DİYABETES İNSİPİDUS)

Tiroid Bezi (Guatr) Bezi Hastalıkları

 •     Guatr (Tiroid bezi büyümesi)
 •     Tiroid bezinin fazla çalışması ( HİPERTİROİDİ/ zehirli guatr)
 •     Tiroid bezinin az çalışması (HİPOTİROİDİ)
 •     Nodüllü tiroid hastalıkları
 •     Tiroid bezi iltihabi hastalıkları (TİROİDİTLER)
 •     Hashimoto hastalığı
 •     Tiroid kanserleri

Paratiroid Bezi Hastalıkları

 •     Paratiroid hormon fazlalığı (HİPERPARATİROİDİ)
 •     Paratiroid hormon eksikliği (HİPOPARATİROİDİ)

Böbrek Üstü Bezi (Adrenal Veya Sürrenal) Hastalıkları

 •     Kortizol hormon fazlalığı (CUSHİNG SENDROMU)
 •     Kortizol hormon eksikliği (ADDİSON HASTALIĞI)
 •     Aldosterone hormon fazlalığı (HİPERALDOSTERONİZM /CONN SENDROMU)
 •     Adrenalin hormon fazlalığı (FEOKROMOSİTOMA)

Yumurtalıklar (Over) ve Hastalıkları

 •     Kadınlarda cinsel hormon eksiklikleri (HİPOGONADİZM)
 •     Polikistik over sendromu (adet görmeme, kilo alma ve kıllanma)
 •     Tüylenme (HİRSUTİZM)

Testis ve Hormonları

 •     Testosterone hormon eksikliği, Testis ve penis gelişmemesi ile sakal çıkmaması (HİPOGONADİZM)
 •     Erkekte meme büyümesi (JİNEKOMASTİ)
 •     Ereksiyon sorunları ve impotans (hormonal nedenli /testosterone eksikliği)

ENDOKRİNOLOJİNİN İLGİLENDİĞİ METABOLİK VE DİĞER  HASTALIKLAR

 •     Şeker hastalığı (DİYABET)
 •     Şeker düşmeleri (HİPOGLİSEMİ)
 •     İnsülin Direnci sendromu (METABOLİK SENDROM) (obezite, insülin direnci, hipertansiyon, şeker yükselmesi, hiperürisemi,dislipidemi)
 •     Kilo fazlalığı (OBEZİTE) ve beslenme, kilo kontrolü
 •     Gebelikte gebelik diyabeti ve gebelerde tiroid hastalıkları
 •     Kemik erimesi (OSTEOPOROZ)
 •     Bazı vitamin ve minerallerle ilgili hastalıklar (özellikle D vitamini ve kalsiyum metabolizması)
 •     Kolesterol ve Trigliserid yüksekliği
 •     Ürik asit yüksekliği
 •     Endokrinolojik tümöral hastalıklar (NÖROENDOKRİN TÜMÖRLER)

   Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları  Randevu AL E-Sonuç