Medisun Hastanesi Kadın Mini Check-Up

Kadın Mini Check-Up

Check-up Doktoru (İç Hastalıkları), Kadın Doğum Muayenesi Kardiyoloji Muayenesi

EKG (Elektrokardiyografi), Akciğer Grafisi P.A (tek yön), Tüm Abdomen US*, Smear alınması (Eksfoliatif sitoloji)

Hemogram, Üre, Kreatinin, Kolesterol (Total), HDL-Kolesterol, LDL-Kolesterol

Trigliserid, ALT (SGPT) (Alanin aminotransferaz), AST (SGOT) (Aspartat transaminaz)

AKŞ,idrar Mikroskopisi, Sedimantasyon, Anti Hbs, TSH

Vit B12, İnsulin Açlık, Gaitada Gizli Kan, Vücut analizi