Güncel Haberler

www.medisunhastanesi.com

Güncel Haberler

Multipl Skleroz;  beyin ve omurilikten oluşan Mekezi Sinir Sisteminin kronik, otoimmün, inflamatuar, demiyelinizan, dejeneratif  hastalığıdır. Günümüze dek gerçekleştirilen çalışmalar MS görülme sıklığının gittikçe arttığını göstermektedir. Bunun nedeninin MS’nin giderek yaygınlaşması mı, yoksa teşhis oranlarının giderek artması mı olduğu kesin olarak bilinmemektedir. 


Kadınlarda erkeklere oranla 2 kat fazla gözlenir.
MS için ortalama başlangıç yaşı 30, en sık görülen başlangıç yaşı ise 23-24 olarak tespit edilmiştir. Nadiren 15 yaşından önce ya da 50 yaşından sonra da görülebilir.
Multipl Skleroz'un nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Genetik yatkınlığı olan bireylerde; viral enfeksiyonlar, D vitamini eksikliği gibi çevresel faktörlerin rolü olduğu düşünülmektedir.

MS'de hastalığa neden olan mekanizma; bağışıklık sistemi hücrelerinin otoimmünite kazanarak  beyin ve omurilikteki sinir hücrelerinin  (nöronların) kılıflarına saldırması ve hasara uğratmasıdır. Ayrıca sinir hücrelerinden bilginin alınarak iletilmesinden sorumlu olan aksonlarda da hasar meydana gelmektedir. Aksonal hasar MS' de kalıcı özürlülüğün gelişemesinde en temel mekanizmadır.  Sonuç olarak sinir hücreleri işlevlerini doğruve tam bir şekilde yerine getirememektedir.

MS hastalarının beyin veya omuriliklerinde "plak" ismi verilen, bu hastalığa özgün doku değişiklikleri vardır. Hasar görmüş, kılıfları soyulmuş ve bazen de kayba uğramış nöronların olduğu bölgelerdir. Plaklar beyin ve omuriliğin herhangi bir yerinde olabilmektedir.

Multipl Skleroz temel olarak 4 farklı klinik seyir göstermektedir.

•    Atak ve İyileşmelerle Giden MS (Relapsing - Remitting MS) : Bu tipte ataklar olur ve ataklar tam veya kısmen düzelir. MS’li kişilerin çoğu (%80-85)  başlangıçta atak ve iyileşmeler ile giden seyir gösterir.

•    Birincil İlerleyici MS ( Primer Progresif MS ) : Hastalık sinsi başlar ve yıllar içerisinde gittikçe kötüleşir. İlerleme hızı değişken olmakla birlikte genellikle yavaş seyirlidir.

•    Yenileyici İlerleyici MS (Relapsing Progresif MS) : Bu tipte de hastalık başlangıçtan itibaren sinsi seyretmekle beraber arada ataklar görülebilmektedir.

•    İkincil İlerleyici MS ( Sekonder Progresif MS ) : Atak ve iyileşmeler ile giden MS hastalarının bir kısmı daha sonra ilerleyici forma dönüşebilmektedir.

KLİNİK BELİRTİ VE BULGULAR:

MS’e bağlı yakınmalar “MS atağı” sırasında ortaya çıkıp daha sonra iyileşebileceği gibi bir kısmı uzun dönem kalıcı olabilmektedir. Ataklar geçici nörolojik yakınmalara verilen isimdir. Ataklar en az bir gün süren, genellikle de üç ay içinde tam veya tama yakın düzelen nörolojik yakınmalardır. Bu belirtiler ciddiyet ve süre açısından da çeşitlidir.
Sık görülen belirti ve bulgular;
Hastaların yarısından fazlasında göz siniri iltihabı (optik nevrit) gelişir, Genellikle tek gözde ve geçici, görme kaybı, bulanık görme, çift görme ve ağrı olmaktadır. 
Bir yada daha fazla ekstremitede (kol, bacak) güçsüzlük, hissizlik
Konuşma bozuklukları
Tekrarlayan baş dönmeleri ve dengesizlik atakları
Yorgunluk
Bellek-konsantrasyon-dikkat bozukluğu gibi bilişsel yakınmalar
Yüzde şimşek çakar şekilde tekrarlayan ağrılar
Boyun hareketleri ile ortaya çıkan, boyundan vücuda doğru yayılan geçici elektriklenme hissi (Lhermitte belirtisi) 
İdrar tutamama veya idrarı başlatamama

Seyrek görülen belirti ve bulgular; hareket bozuklukları, epileptik nöbet, başağrısı, bunama düzeyinde bilişsel yıkım ve diğer bilişsel yakınmalar, işitme kaybı, kas erimesidir.
Hastalığın seyri kişiden kişiye değişmektedir. Yaş, cinsiyet, başlangıç semptomları, atak sıklığı, klinik form gibi klinik ve demografik faktörlerin hastalığın nasıl seyredeceği konusunda belirleyici olduğu bilinmektedir.

TANI:

MS’de lezyonlar birden çok yerde oluşur ve farklı zamanlarda gelişir. MS tanısı için spesifik bir test yoktur. Klinik belirti ve bulgular, hasta takibi ve yardımcı tanı yöntemleri ile tanı konulmaktadır. Öykü, klinik belirti ve bulgular ile MS veya MS ilişkili bir durum düşünüldüğünde öncelikle Kontrastlı Beyin MRG gerekirse spinal MRG (öncelikle servikal MRG) çekilmesi gerekir. Beyin Omurilik Sıvısı (BOS) ve Görsel Uyarılmış Potansiyeller (GUP) gibi incelemeler de tanı ve ayırıcı tanı açısından yapılabilmektedir.  

TEDAVİ:

MS tamamen tedavi edilemez. Ancak, hastalığın ilerlemesini durduran ya da yavaşlatan ilaçlar kullanılabilir. MS'de tedavi esas olarak 4 basamakta özetlenebilir:
1.Atak tedavisi: Sadece ataklar sırasında kullanılan tedavilerdir. Ortaya çıkan atağın kısa sürmesi ve tam olarak düzelmesi için yüksek doz kortizonlar kullanılmaktadır.
2. Koruyucu tedavi: Bu ilaçlar atakların tekrarlamasını azaltıp, beyin MR'larında yeni plakların oluşmasını engellemektedir. Bu tedaviler sayesinde hastalar uzun yıllar ataksız kalabilmektedir.
3. Belirtileri giderici tedaviler: Hastalığın seyri üzerinde etkisi olmayan, yakınmalarına göre kullanılabilecek olan ilaçlar (ağrı kesiciler, kas gevşetici, epilepsi ilaçları gibi)
4. Fizyoterapi: MS hastalarında en az ilaç tedavisi kadar önemlidir. Hastalarda sık olarak izlenen güç kayıpları, dengesizlik, ellerde beceriksizlik ve kas sertlikleri (spastisite) etkin bir fizyoterapi ile önlenebilir.

MS tedavisinde hastalığın doğal seyrini olumlu yönde değiştiren bağışıklık düzenleyici (immünmodulatuar) tedaviler bulunmaktadır. Bu nedenle erken tanı ve tedavi çok önemlidir.
   Güncel Haberler

  24.05.2019
  MS (Multiple Skleroz) Hastalığı Nedir?

  Multipl Skleroz; beyin ve omurilikten oluşan Mekezi Sinir Sisteminin kronik, otoimmün, inflamatuar, demiyelinizan, dejeneratif...

  07.02.2019
  Akılcı Antibiyotik Kullanımı

  Antibiyotikleri doktorunuz önerdiğinde, eczacınıza danışarak kullanın. Doktorunuz antibiyotik reçetelediğinde, tedavi...

  10.10.2018
  Hamilelikte Beslenme

  Hamilelik döneminde yetersiz beslenmek bebeklerde kalbin kanı pompalama yeteneğinin düşük olmasına neden olabilmektedir. ..

  22.10.2018
  Diyabet

  Diyabet kronik bir hastalıktır. Pankreastan salınan insülin hormonunun yokluğu, eksikliği ya da etkisizliği sonucu ortaya çıkan ve yaşam...

  06.08.2018
  Sinüzit Ameliyatları

  Geniz akıntısı, baş ve yüz ağrıları, burun tıkanıklığı, horlama, ağzı açık uyuma, yorgun uyanma, sabahları boğaz kuruluğu...