Genel Yoğun Bakım Ziyaretçi Giriş Çıkış Kuralları

“GENEL YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ (GYBÜ)” nde yatan hastaların özel bakıma ihtiyaçları vardır. Hastalarımızı korumak esas olarak bizim görevimizdir. Bu görevi gerçekleştirirken en büyük yardımcılarımız ise sizlersiniz. Doğaldır ki hiçbirimiz hastalarımızın sağlığını bozacak bir faktörün oluşmasını istemeyiz. Bunun için sizlerin de bizlerle iş birliği içinde olmanızı ister ve almış olduğumuz önlemlere titizlikle uymanızı bekleriz.

 

 • GYBÜ’ ne günde bir kez olmak üzere; 14.00 – 15.00 saatleri arasında birinci derece hasta yakınlarından bir kişinin hastayı ziyaret etmesine izin verilir.
 • Hasta yakınları için bilgilendirme sadece “Yoğun Bakım Bilgilendirme Alanında” hafta içi 14.00 – 15.00 saatleri arasında yapılmaktadır. Telefon ile bilgi almak için ısrar etmemenizi rica ederiz.
 • Hasta ziyareti 15 dakikayı geçmemelidir. Acil durumlarda hasta yakını yoğun bakımdan daha erken çıkarılabilir.
 • Yoğun bakım girişinde sağlık elemanlarının gösterip, uygulamanızı rica ettiği dezenfeksiyon yöntemlerine uymanızı rica ederiz.
 • Hastalık yapan mikropların en çok ellerimiz yoluyla geçtiği tüm dünyada kabul edilen bir gerçektir. Bu nedenle yoğun bakım ünitesine giriş ve çıkışlarda ellerimizi mutlaka yıkamalı ve sağlık çalışanlarının gösterdiği şekilde el dezenfektanları kullanarak ellerimizi dezenfekte etmeliyiz.
 • Hastanın kliniğine ve yaşına göre ziyaret sayısının artışı hekim tarafından belirlenir.
 • Bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların yakınları tarafından ziyaretine doktor karar verir. Uygun bulunmadığında bu hastalar için ziyaretçi kabul edilmez.
 • İzolasyona aldığımız hastalarımızda ise siz ziyaretçilerimizi ve diğer yatan hastalarımızı korumak adına sağlık personelimiz sizden izolasyon önlemleri çerçevesinde bazı koruyucu malzemeleri giymenizi ve hastayla temas etmemenizi isteyebilir, bu durumda sağlık çalışanımıza uyum göstermenizi rica ederiz.
 • Yoğun Bakım Ünitelerinin tek yataklı üniteler olmadığını ve sizin hastanızın yanında başka hastalarında aynı ünitede tedavi aldığını unutmayınız. Hastalardan herhangi birisi açısından uygun olunmadığında, ziyaretçi saati gelmesine rağmen yoğun bakım ekibinin sizleri yoğun bakım ünitesine kabul etmesi gecikebilir. Bu durumda lütfen sabırlı olup sizlere bilgi verilmesini bekleyin ve izinsiz olarak yoğun bakım ünitesine girmeye çalışmayınız.
 • Ziyaret esnasında yüksek sesle konuşmayınız. Hastanızın ve diğer hastaların mahremiyetine saygı gösteriniz.
 • Ateş, burun akıntısı, öksürük, ishal, kusma ve enfeksiyöz dermatiti olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmezler. Toplumda salgın varlığında ziyaretçi kısıtlaması yapılabilir.
 • Sağlık personelimiz sizden bu kurallara uymanızı istediğinde hassasiyet göstermenizi önemle rica eder, ilgi ve desteğiniz için teşekkür ederiz.