Yenidoğan Yoğun Bakım Ziyaretçi Giriş Çıkış Ve Bilgilendirme Kuralları

Sizin de bildiğiniz gibi “YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ (YDYBÜ)” nde yatan hastaların özel bakıma ihtiyaçları vardır. Hastalarımızı korumak esas olarak bizim görevimizdir. Bu görevi gerçekleştirirken en büyük yardımcılarımız ise sizlersiniz. Doğaldır ki hiçbirimiz hastalarımızın sağlığını bozacak bir faktörün oluşmasını istemeyiz. Bunun için sizlerin de bizlerle iş birliği içinde olmanızı ister ve almış olduğumuz önlemlere titizlikle uymanızı bekleriz.


•    YDYBÜ’ ne günde bir kez olmak üzere; 14.00 – 15.00 saatleri arasında sadece anne ve babanın hastayı ziyaret etmesine izin verilir.
•    Hasta hakkında bilgilendirme sadece anne ve babaya yenidoğan yoğun bakım içerisinde doktor tarafından, ziyaret saati sonrasında verilmektedir. Telefon ile bilgi almak için ısrar etmemenizi rica ederiz.

•    Hastanın kliniğine ve beslenme durumuna göre ziyaret sayısının artışı hekim ve sorumlu hemşire tarafından belirlenir.
•    Hasta ziyareti 30 dakikayı geçmemelidir. Acil durumlarda hasta yakını yoğun bakımdan daha erken çıkarılabilir.
•    Hasta ziyaretleri esnasında hastanın başında cep telefonu ile ilgilenmek, telefon görüşmesi yapmak, görüntülü görüşme yapmak, fotoğraf ve video çekmek radyasyon maruziyeti ve hasta mahremiyeti açısından kesinlikle yasaktır.
•    Hastalık yapan mikropların en çok ellerimiz yoluyla geçtiği tüm dünyada kabul edilen bir gerçektir. Bu nedenle yoğun bakım ünitesine giriş ve çıkışlarda ellerimizi mutlaka yıkamalı ve sağlık çalışanlarının gösterdiği şekilde el dezenfektanları kullanarak ellerimizi dezenfekte etmeliyiz.
•    İzolasyona aldığımız hastalarımızda ise siz ziyaretçilerimizi ve diğer yatan hastalarımızı korumak adına sağlık personelimiz sizden izolasyon önlemleri çerçevesinde bazı koruyucu malzemeleri giymenizi ve hastayla temas etmemenizi isteyebilir, bu durumda sağlık çalışanımıza uyum göstermenizi rica ederiz.
•    Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinin tek yataklı üniteler olmadığını ve sizin hastanızın yanında başka hastalarında aynı ünitede tedavi aldığını unutmayınız. Hastalardan herhangi birisi açısından uygun olunmadığında, ziyaretçi saati gelmesine rağmen yoğun bakım ekibinin sizleri yoğun bakım ünitesine kabul etmesi gecikebilir. Bu durumda lütfen sabırlı olup sizlere bilgi verilmesini bekleyin ve izinsiz olarak yoğun bakım ünitesine girmeye çalışmayınız.
•    Ziyaret esnasında yüksek sesle konuşmayınız. Hastanızın ve diğer hastaların mahremiyetine saygı gösteriniz ve sadece kendi hastanızla ilgileniniz.
•    Ateş, burun akıntısı, öksürük, ishal, kusma ve enfeksiyöz dermatiti olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmezler. Toplumda salgın varlığında ziyaretçi kısıtlaması yapılabilir.
•    Sağlık personelimiz sizden bu kurallara uymanızı istediğinde hassasiyet göstermenizi önemle rica eder, ilgi ve desteğiniz için teşekkür ederiz.