Beyin ve Sinir Cerrahisi


 

Bölüm Hakkında

 

Nöroşirurji veya nörolojik cerrahi, beyin, omurilik, periferik sinirler ve ekstra kranyal serebrovasküler sistem dahil olmak üzere sinir sisteminin herhangi bir bölümünü etkileyen hastalıkların önlenmesi, teşhisi, cerrahi tedavisi ve rehabilitasyonu ile ilgili tıbbi uzmanlık alanıdır.