Göğüs Hastalıkları


 

Bölüm Hakkında

Medisun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü, her türlü akciğer hastalığının tetkik, tedavi ve izlemi yapılabilmektedir. Ayrıca ayaktan hasta takibi de yapılabilmektedir. Bölümün çalışmalarında bir solunum fonksiyon test cihazı desteği de sağlanmaktadır. Ek olarak gelişen teknolojik olanakları yakından izleyerek radyolojik görüntüleme olanakları da en etkin şekilde kullanılmaktadır. Bölüm çalışanlarının tecrübeli olduğu konular aşağıdaki gibidir.

  • Kronik Obstruktif akciğer hastalığı tanı ve tedavisi
  • Astım tanı ve tedavisi
  • Pnömoni tanı ve tedavisi
  • Bronşit tanı ve tedavisi
  • Akciğer tümörleri tanısı
  • Plorezi tanısı
  • Pnomotoraks tanısı
  • Pulmoner Emboli tanısı
  • Interstisyel akciğer hastalıklarının tanısı
  • Solunum Yolu Enfeksiyonları Ve Tedavisi